Give Julian Assange sanctuary in Sweden. (wikileaks)

Since the news was spread that wikileaks has some 260.000 documents in their possession about american foreign politics, the founder Julian Assange, has gone underground.

Sweden has a long tradition in aiding political refugees, and so we should do now if it comes to this.

We know that the CIA and other american security-organizations have plenty of blood on their hands and if these documents contain proof of criminal acts, then anything can happen,

So join me in this shoutout.

Sweden, give Julan Assange Sanctuary!


AB, AB2, Daily Mail, Independent, Telegraph.
Caught in the act, Björnbrum, Svensk Myndighetskontroll,

Pinged at TwinglyIntressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

MRN Svart Måndag om den nya Gaza-krisen

Hämtat från svart måndag-bloggen.

I den israeliska nättidningen Ynetnews, uttalar sig Hanin Zoabi. Zoabi är den arabiske parlamentarikern till Knesset, som deltog i Ship to Gaza konvojen. Enligt henne var det mycket klart vad det vara fråga om;

"It was clear from size of force that boarded ship that purpose was not to stop sail, but to cause largest number of fatalities to prevent future initiatives"

Det rimmar väl med vad som hittills har framgått redan från starten, när de första nyheterna började komma oss tillhanda;

"de försöker nu borda oss; OBS! INTERNATIONELLT VATTEN! #Shiptogaza 4:29 AM May 31st". 

Det var Miljöpartiets riksdagsledamot Mehmet Kaplans nödrop. Det indikerar redan i det ögonblicket, på att det är ett brott mot internationell lag och ett brott mot folkrätten. Som en organisation för att upprätthålla folkrätten och de mänskliga fri- och rättigheterna, ställer sig MRN Svart Måndag därmed bakom den resolution som FN och säkerhetsrådet har utfärdat; (Security Council SC/9940).

Den israeliska regeringen hävdar dock att det var en rättmätig attack och bordning. När det enlig den israeliska krigsmakten, hade fartyget vapen ombord. Enligt den turkiska tullen som klarerade fartyget, var så inte fallet. Oavsett om det skulle ha funnits vapen ombord eller inte, får enligt internationell rätt de israeliska stridskrafterna inte borda ett fartyg ute på internationellt vatten. Det är att betrakta som sjöröveri. Vid äntringen praktiserade de ett kraftigt övervåld mot civila, där dödsoffer skördades och ett stort antal skadades. Det talas om 10 dödade och 60 skadade, men kan inte verifieras innan Israel tillkännager namnlistorna. Vad som inträffat måste noga utredas och ett ansvar utkrävas. Vem gav order och vilka var orderna, till de israeliska stridskraftern?

Vad som inträffat får inte stoppa fortsatta konvojer till Gaza där förnödenheter, byggmaterial och mycket annat behövs. Det kommer att bli mycket allvarliga konsekvenser om det Irländska fartyget Rachel Corrie stoppas, enligt irlands premiärminister Cowen. Vi förväntar oss nu att den svenska regeringen, övriga regeringar inom EU är lika ståndaktiga som Irlands regering. Att så även sker internationellt och i FNs regi, ser vi som den enda gångbara vägen för att lösa situationen långvarigt och hållbart. Vi förväntar oss att regringar sluter upp bakom FN, den resolution som beslutats och ser till att den i praktiken implementeras och tillämpas som det är tänkt.
Vi kräver av den svenska regeringen, att den står upp bakom sina ord;

Israels ambassadör uppkallad till UD

"- Med anledning av den mycket allvarliga incidenten och bordningen av
den humanitära flottiljen har vi idag på morgonen kallat upp den
israeliska ambassadören och begärt en förklaring om vad som inträffat
och vad som hänt våra landsmän, berättade UD:s kabinettssekreterare
Frank Belfrage vid en extra sammankallad pressträff angående
händelserna i farvattnen utanför Israel och Gaza på måndagsmorgonen.
Belfrage beklagade djupt att dödsfall krävts."
Här kräver vi även att utrikesminister Carl Bildt (M)står bakom sina ord:

"STOCKHOLM: Denna dag kom att så gott som totalt domineras av det israeliska ingripandet mot Ship to Gaza i de tidiga morgontimmarna med dess dödsoffer och dess internationella konsekvenser."

Det är situationer som denna som avgör en regerings regeringsduglighet, är den svenska regering upp till det eller inte? Det återstår nu att se.
DN, DN2, AB, DN3, AB2, DN4, AB3.
 Second Opinion.

Pinged at TwinglyIntressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , ,


RSS 2.0