ACTA - The consolidated text.

I've heard whispers about a big project for a few weeks and now i think we can see the result.

Someone has had the courage to leak the Consolidated ACTA-text to La Quadrature du Net.


Read bout it here.

download the pdf here.

Or download it on The Pirate Bay here.Linkwall:
Dagens Juridik, Metro, SvD, HAX, Geeky, kryptoblog.

Pinged at TwinglyIntressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Gemensamt Upprop från Svart Måndag och Liberati

Vi tillsammans med en rad företrädare skriver  i Expressen idag om Beatrice Asks bottennapp/stolpskott.

Från Artikeln:

-----------

"Asks argument att
"tidiga insatser mot unga som missbrukar är helt avgörande", (DN 13 mars) är relevant, men vad har det med polisen att göra? Barn och ungdomar på glid är och förblir en social angelägenhet som bäst hanteras av skolan, socialtjänsten och föräldrarna. Det är detta arbete som ska utvecklas, inte polisiära maktdemonstrationer. Lagförslaget har ingen annan grund än regeringens fantasifoster om polisbatonger som universallösning på alla problem, och struntar blankt i all beprövad erfarenhet av arbete med barn och ungdomar."


[...]

Louise Persson - Frihetspropaganda
Amanda Brihed - Språkrör MRN Svart Måndag
Niklas Starow - Den Nya Medborgarrättsrörelsen.
Jens Odsvall - Ordförande MRN Svart Måndag
Alexander Bard - Liberati
Olof Bjarnason - PiratpartietLänkvägg lånad av Scaber Nestor:
AB, AB2, Lena Mellin i AB, DN, Expr, Sanna Rayman på SvD, Skånskan, SvD, Röda Berget, Anna Troberg, Karl Sigfrid, Liberati, Annarkia, Sidvind, Rasmus, Svensson, Peter Andersson, Livbåten, MMK, Juridikbloggen, Jinge, Kyrkoordnaren, Liberati2, Herbertson, Pophöger, AFS, Nemokrati, Per Pettersson, In Your Face.


Pinged at TwinglyIntressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Håll Askan och Batong-Pehrson borta från våra ungar.

(kopierat från Scaber Nestor)

--------


Amanda Brihed beskriver det bra.
"Nu har batongpolitiken och den reaktionära förföljelsehetsen gått för långt!


Svart Måndag, Liberati och flera andra organisationer går idag ut i täten i frågan om barns och ungdomars rättigheter. Vi går ut till försvar för lagrådet och försvarar dess roll som en tung remissinstans i samband med lagstiftandet i Sverige.

Beatrice Asks (m) och Johan Pehrsons (fp) agerande på sistone hotar att skada demokratin och de mänskliga rättigheterna i Sverige, samt riskerar att i mycket hög grad devalvera hela lagrådets existensberättigande. Det kan inte vara ok.

Signalen man sänder ut är att:


  • Om lagrådet går emot regeringen, så räknas lagrådets åsikt föga.
  • Om svenska folket har en annan åsikt än regeringen, så gäller regeringens ord utan diskussion.
  • Principen att all makt utgår från folket kan komma att ändras till att all makt utgår från regeringen - och folket är regeringens nickedockor.
  • Det är ok att förgripa sig på barn och ungdomar eftersom de ändå inte är förtjänta av samma mänskliga fri- och rättigheter som vuxna människor och eftersom alla barn och ungdomar ändå knarkar i vilket fall som helst.


Detta är fullständigt förkastligt och måste stoppas. Omgående.

Inom den politiska sfären kokar missnöjet idag, oavsett vilken partitillhörighet man tillhör. Det är dags för ett nytt folkuppror mot batongpolitiken och förföljelsehysterin.

Bakom upproret står än så länge organisationer som:

Människorättsnätverket
Svart Måndag
Liberati
Den Nya Medborgarrättsrörelsen
Svensk Myndighetskontroll

Gå även med i facebookgruppen!Anslut dig till 2010 års största upprop för integritet och mänskliga fri- och rättigheter. Stå upp för demokratin, för lagrådet och för våra barns rätt till sin egen kropp och till ett privatliv."


Andra skriver (lägg till din blogg i kommentararsfältet om du vill vara med i listan du också)

Per Pettersson, Liberal och långsint, Bloggokrati, Bromma Socialdemokrater, Humblebee.net, Lucky, Hornstull & världen, Tango för enbenta, Svensk Myndighetskontroll, ConnyT, Scaber Nestor, Yami och pandorna, Gerdaus skolblogg, Silvertörne, Anders Svensson, Pezster, Amanda Brihed.


Även Newsmill.

Pinged at TwinglyIntressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , .

The new board of the Human Rights Network "Black Monday"

Human Rights Network Black Monday Annual Meeting. March 7 - 2010


This is the new board of the Human Rights Network "Black Monday".


Chairman
Jens Odsvall


Treasures
Per Pettersson


Boardmembers
Michael Gajditza
Christine Sahlström
Emina Karic
Amanda Brihed
Annika Beijbom
Andreas Froby
Amanda Söderberg
Agnes Hedberg
Louise Persson
Jimmy Ferm
Erik Hultin
Klara Ellström


Deputy board member
s

Erik Laakso - suppleant
Olof Bjarnason - suppleantNominating Committee
Niklas Starow - valberedning
Linda Nordlund - valberedning


Auditors

Patrik Standar
Runo AnderssonWe at DNMR welcomes the new board and hope you will have a great year ahead of you :)


Pinged at TwinglyIntressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Snart tillbaka till ursprungsförslaget - FRA-lagsklustret urvattnas helt på integritetssäkrande åtgärder.


Citerar Mark Klamberg:

----------

"Jag anser att utredaren fått ett för snävt uppdrag. Viksten ska undersöka om polisens tillgång till signalspaning kan ske i en fristående organisation eller genom att en fristående del byggs upp inom FRA, Försvarets Radioanstalt.
Jag skulle vilja se att ett tredje alternativ fanns med, att polisen från teleoperatörerna får avlyssning eller övervakning av internationell kommunikation i samma begränsade omfattning som gäller för rent inhemsk kommunikation. FRA har i tidigare sammanhang förklarat att detta är olämpligt eftersom:

1) det kräver nya investeringar hos teleoperatörerna och
2) FRA vill inte röja för teleoperatörerna vem de spanar på.

Att hålla målen för signalspaning hemligt gentemot operatörerna kan vara berättigat när FRA spanar mot andra statsmakter men när det gäller brottsbekämpning blir argumentet svagare. Utredaren borde granska dessa argument närmare. Vad är det för investeringar som krävs? Varför kan polisen/SÄPO röja för teleoperatörerna vem de spanar på vad avser inhemsk kommunikation men inte internationell kommunikation?
Med andra ord, om regeringen vill att polisen ska få signalspana så måste man först förklara varför vanlig avlyssning eller övervakning inte räcker."


-----------------
Erik Hultin skriver följande:

"För det första så möttes frågan om ett införande av FRA-lagen av ett tämligen massivt motstånd. Staten ansåg att man hade all rätt i världen att ta del av allas vår privata kommunikation. Debatten skulle stillas genom att man dels försökte förklara att vi kritiker inte förstår och dels genom att man frankt förklarade att alla skulle tjäna på att debatten lägger sig. Vad vi kritiker inte förstod resp. på vilket sätt ”alla” skulle tjäna på att debatten la sig framgick dock aldrig.

För att då blidka kritikerna så skulle lagen förbättras genom ett tillägg i 15 punkter. Dessa synades ganska fort och det gick lätt att konstatera att punkterna inte skulle göra någon egentlig skillnad. Ingen har heller förklarat på ett tillfredsställande sätt vad ”trafikstråk” innebär.

Några av punkterna i förbättringspaketet var:

  • Tillstånd till signalspaning ska prövas av domstol.
  • I lagen tydliggörs att FRA inte får signalspana mot trafik med både avsändare och mottagare i Sverige.
  • FRA får endast bedriva signalspaning på beställning av regeringen, regeringskansliet och försvarsmakten.

Ha nu dessa punkter i huvudet när du läser nästa mening. Polisen och SÄPO ska också få ”signalspana”. Den utredning kring detta som tidigare har gjorts av f.d. säpochefen Anders Eriksson underkänns av justitieminister Beatrice Ask, varför hon nu har beställt en ny utredning.

Som har påpekats av både undertecknad och mängder av andra, så går det inte att särskilja (och undanta) trafik med både avsändare och mottagare i Sverige. Det handlar inte enbart om att man kanske använder Hotmail, Gmail eller annan mailleverantör med servrar utanför landets gränser. Det är ju även så att mail och trafik på internet kan ta vilken väg som helst. Sannolikheten för att trafiken passerar landets gränser på sin väg mellan avsändare och mottagare i Sverige är rent överväldigande.

Ska nu då även Polisens och Säkerhetspolisens ”signalspaning” prövas i förväg av domstol? Punkten angående beställare struntar man uppenbarligen högaktningsfullt i. Sen undrar man ju varför Polisen ska spana på internationell trafik? För det är väl ändå inte så att vi svenskar hamnar i de misstänktas hörna så snart vi har utländska kontakter?"

----------------Undertecknad kan bara hålla med.
Det är sanslöst att se denna aktiva urholkning av detta, redan från början, medborgarrättsvidriga sätt att tvinga en befolkning att underkasta sig generell avlyssning.Niklas Starow
Den Nya Medborgarrättsrörelsen.Fler som skriver:
SvD, HAX, MMK, Integritet&Frihet, Scaber Nestor, SMK, Osmidigt, Törnebohm, kulturbloggen, SR, AB, Satmaran, Mårtensson, AFS, Lars-Erick, Värmdöcentern, Motpol, Liberal&Långsint.

Pinged at TwinglyIntressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

RSS 2.0